LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimas LKMA 100–mečio proga
Paskelbta: 2022-11-04 15:01:35

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė

SVEIKINIMAS

Gerbiamieji Lietuvių katalikų mokslo akademijos bendruomenės nariai,

Šimtmetis nenutrūkstamos akademinės ir mokslinės veiklos – unikalus pasiekimas istorijos vėtrų išbandomoje Lietuvoje. Siekiate itin svarbių tikslų, daug dėmesio skirdami mokslininko asmenybės ugdymui, laisvės ir atsakomybės dermei. Esate svarbus tiltas tarp Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių mokslininkų. Džiaugiuosi labai prasminga Jūsų inicijuotos Mažosios akademijos veikla.

Linku, kad Jūsų rūpinimasis krikščioniškos kultūros branda, pastangos puoselėti aukštus mokslinių diskursų standartus apimtų kuo platesnę viešąją erdvę.

Tikiu, kad liksite reikšminga Lietuvos visuomenės dalimi.

 

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

2022 m.

Komentuokite


aukštyn