LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
JAV LKMA pirmininkės Mirgos Girniuvienės sveikinimas LKMA 100–mečio proga
Paskelbta: 2022-11-04 15:14:38

2022 spalio 1

Dr. Liudas Jovaiša

Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininkas

 Gerbiamas daktare Jovaiša,

   Sveikiname Lietuvių katalikų mokslo akademiją šimtmečio nuo jos įsteigimo proga! Kokia brangi ir svarbi yra ši organizacija galima spręsti iš to, jog, nepaisant 50 metų komunistinio režimo priespaudos, ji išliko gyva, veikė išeivijoje ir, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl klęsti.

 JAV LKMA, 1972 m. inkorporuota kaip juridinis vienetas Putname, Connecticuto valstijoje, rūpinasi Amerikos lietuvių kultūros archyvu (ALKA), bendrauja su atminties institucijomis Lietuvoje, ypač su archyvais ir muziejais, skatina jaunus lietuvius mokslininkus, kad jie pajustų, jog plačioji lietuvių bendruomenė vertina jų mokslinį darbą, organizuoja metinius susitikimus, dalina stipendijas. Džiaugiamės ir didžiuojamės savo istoriniu ryšiu su LKMA!

 

Linkime sėkmės tęsiant LKMA veiklą,

Mirga Girniuvienė

JAV LKMA pirmininkė

Komentuokite


aukštyn