LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
A. A. VYSK. AKAD. JONAS BORUTA SJ (1944–2022)
Paskelbta: 2022-12-22 13:09:02

 

          2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienį, po gausių ir vaisingų darbų bei kelerių ligos metų Viešpats pasišaukė pas save vysk. Joną Borutą SJ – Akademijos Lietuvoje atkūrimo iniciatorių ir pirmininką, tikrą Akademijos sielą. Gruodžio 22 d., ketvirtadienį, 17.30 val. gedulines šv. Mišias už vysk. Joną Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje aukos J. Em. kard. Audrys Juozas Bačkis; po jų vyks agapė, kurioje paminėsime velionį ir pasidalinsime prisiminimais. Gruodžio 23 d., penktadienį, 12 val. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje prasidės gedulinės šv. Mišios; po jų vyskupas Jonas bus palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinių kalnelyje.

Tepriima gerasis Šeimininkas į savo džiaugsmą šaunųjį ir ištikimąjį tarną Joną!

Komentuokite


aukštyn