LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Išrinkti nauji LKMA vadovai
Paskelbta: 2015-06-30 13:24:17

2015 m. birželio 29 d. naujoji LKMA Centro valdyba (akademikai vysk. Jonas Boruta, Vytautas Ališauskas, Darius Baronas, Danutė Gailienė, Liudas Jovaiša, Arūnas Streikus, Paulius V. Subačius) išrinko naujuosius LKMA vadovus:
Centro valdybos pirmininkė - akad. prof. habil. dr. Danutė Gailienė
Vicepirmininkas - akad. prof. dr. Paulius V. Subačius
Mokslinis sekretorius - akad. dr. Darius Baronas

Suvažiavimo akimirkos

Akad. prof. Vytautas Landsbergis ir naujoji LKMA Centro valdybos pirmininkė akad. prof. Danutė Gailienė

  

Akad. vysk. dr. Jonas Boruta ir naujasis LKMA Centro valdybos vicepirmininkas akad. prof. Paulius V. Subačius

Naujasis LKMA akademikas ir Centro valdybos sekretorius dr. Darius Baronas

Sveikinamas naujasis LKMA akademikas arkivysk. dr. Gintaras Grušas

Naujasis LKMA akademikas dr. Vytautas Ališauskas

Nuotraukos Giedrės Olsevičiūtės

Komentuokite


aukštyn