LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Jurgis Matulaitis, Pranciškus P. Būčys. Laiškų dialogas
Paskelbta: 2016-12-16 15:28:47

 Pirmoji palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio MIC (1871–1927) ir vysk. Pranciškaus Petro Būčio MIC (1872–1951) tarpusavio susirašinėjimo pilna publikacija. Drauge nutarę atgaivinti Kunigų marijonų vienuoliją, jiedu buvo siejami nuolatinio bendro rūpesčio šia kongregacija ir religiniu gyvenimu Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje. Abipusė korespondencija, kurios išlikę pustrečio šimto laiškų, atvirukų bei telegramų iš 1907–1925 m. laikotarpio, atskleidžia iškilių Bažnyčios veikėjų sodrų dvasinį gyvenimą, šventėjimo kelią ir ugdantį tarpusavio ryšį. Tekstai dokumentuoja Marijonų vienuolijos, jų globotų moterų vienuolijų, kunigų rengimo, karitatyvinių, kultūros, švietimo ir kitų religinių institucijų, Vilniaus vyskupijos ir Lietuvos bažnytinės provincijos organizacinę raidą bei vidinę būklę. Toli pranokdami Bažnyčios istorijos interesų ratą, šie laiškai yra skvarbus gerai informuotų asmenų žvilgsnis į XX a. pradžios Lietuvos visuomenę, to meto istorinius įvykius, elito nuostatas, santykius ir geopolitines orientacijas. Publikacijoje laikomasi dokumentinio leidimo principų, didžiuma komentarų pateikti anotuotos tikrinių vardų, pavadinimų ir dalykų rodyklės pavidalu. Priedai apima bibliografiją, santrumpų sąrašą, rengimo principų aptarimą, archyvinių šaltinių aprašą, faksimilinius autografų pavyzdžius, kalbos ypatybių aprašą ir žodynėlį, dalykinius komentarus. Laiškų originalai saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve Vilniuje ir Centriniame marijonų archyve Romoje.

 

 

 

Komentuokite


aukštyn